สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติ จังหวัด ลำพูน

ประวัติ จังหวัด ลำพูน

ประวัติ จังหวัด ลำพูน Lamphun Province

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

 ลำพูน จังหวัดเก่าแก่ทางภาคเหนือ ที่มีประวัติเป็นที่เรื่องลือ ดังคำขวัญของจังหวัดลำพูนอย่างแรกพระธาตุเด่น น้อยคนนักที่ไม่รู้จักพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน ส่วนพระรอดดังผู้สะสมพระเครื่องต่างแสวงหา เพราะพระรอดเป็นหนึ่งในเบญจภาคี ทีมีพุธทคุณสูงทางด้านเมตตาและอยู่ยงคงกระพัน ส่วนราคาไม่ต้องพูดถึง หลักล้านบาทขึ้น ส่วนผลไม้ก็คือลำไย รสชาติเป็นถูกอกถูกใจนักชิมทั้งหลายแหล่ หาที่ใดเหมือน กระเที่ยมจังหวัดลำพูนก็คุณภาพเหลือหลาย ทางด้านประเพณีที่นี่ไม่เป็นรองใคร และแม่จามเทวี ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

ประวัติ จังหวัดลำพูน ลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือพื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือแม่น้ำปิง แม่น้ำกวาง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ670กิโลเมตร นับว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย สร้างในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมือง หริภุญชัย เป็นเมืองโบราณโดยฤษีวาสุเทพ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1200 เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื่อสายมอญมาสร้าง มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันมาถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกชนเชื้อชาติมอญหรือชาวเม็งคบุตรมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำปิง และ แม่น้ำกวงเมื่อมาสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนกระทั่งได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาในสมัยของพระยายีบา

มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าเมืองลำพูนจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังมีปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา เมื่อถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนสถานะเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จังหวัดลำพูนนอกจากจะมีชื่อเสียงในฐานะเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลำไย มีโบราณสถานที่สำคัญ และผ้าทอฝีมือดี

สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญของจังหวัด ลำพูน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย วัดรมณียาราม วัดต้นแก้ว วัดเจดีย์กู่เต้าจุฬามณี

กู่ช้าง - กู่ม้า วัดไก่แก้ว วัดช้างสี วัดช้างรอง วัดสันป่ายางหน่อม วัดสันป่ายางหลวง วัดธงสัจจะ วัดพระยืน วัดมหาวัน วัดประตูลี้

วัดพระธาตุดอยเวียง

วัดจามเทวี อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม บ่อน้ำทิพย์ ถ้ำเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย ถ้ำผาเวียง ดอยขะม้อ


อาณาเขต ลำพูนมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอื่น ๆ 3 จังหวัด ดังนี้

ทิศเหนือ: ติดกับอำเภอสารภี และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก: ติดกับอำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ทิศใต้: ติดกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ทิศตะวันตก:ติดกับอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยการปกครอง จังหวัดลำพูนแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ

อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้

อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกทองกวาว (Butea monosperma)

ต้นไม้ประจำจังหวัด: จามจุรี (Samanea saman)

คำขวัญประจำจังหวัด: พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย


วัฒนธรรม - ประเพณี

งานของดีศรีหริภุญชัย

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย (แปดเป็ง) งานเทศกาลลำไย

งานพระนางจามเทวี

งานฤดูหนาวและกาชาด

งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง อำเภอป่าซาง


เส้นทางการเดินทาง จังหวัดลำพูน

ลำพูนเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ 670 กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 4,470 ตารางกิโลเมตร

รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 www.railway.co.th

การเดินทางโดย รถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดลำพูน ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร

การเดินทางโดย รถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ลำพูน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th
ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0 2936 2207
สมบัติทัวร์ โทร. 0 936 2495-8
สหชาญทัวร์ โทร. 0 2936 2762
สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0 2954 3601-7
บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์เว็บ www.thairoute.com

การเดินทางโดย เครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินไปยังจังหวัดลำพูน นักท่องเที่ยวต้องไปลงเครื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังจังหวัดลำพูน ระยะประมาณ 20 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ตารางเวลาเที่ยวบิน และสำรองที่นั่งได้ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2356 1111เว็บไซต์ www.thaiairways.com

ลำไยของดีจังหวัดลำพูน

ลำไยของดีจังหวัดลำพูน

ลำไยของดีจังหวัดลำพูน ลำไย ชื่อวิทยาศาสตร์: Dimocarpus longan มีชื่อเรียกพื้นบ้านว่า บ่าลำไย ชื่อภาษาอังกฤษว่าลองแกน (L...

อ่านต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง •เปิดเวลา 08.00 น. - 17.00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-20.00 น.) •ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 2...

อ่านต่อ
วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน

วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน

วัดมหาวัน เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอย...

อ่านต่อ
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สถานที่ตั้ง อยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร...

อ่านต่อ
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต...

อ่านต่อ

คำขวัญของ จังหวัดทางภาคเหนือ

คำขวัญของ จังหวัดทางภาคเหนือ

"คำขวัญของ จังหวัดทางภาคเหนือ" รวมคำขวัญ 76 จังหวัด ของประเทศไทย คำขวัญ จ.กำแพงเพชร (กพ.) กรุพระเครื่อง เมืองคนแ...

อ่านต่อ
 ประวัติ จังหวัด พิจิตร

ประวัติ จังหวัด พิจิตร

ประวัติจังหวัดพิจิตร ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล...

อ่านต่อ
 ประวัติ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประวัติ จังหวัด เพชรบูรณ์

สถานท่องเที่ยวและประวัติ จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด กำแพงเพชร

ประวัติ จังหวัด กำแพงเพชร

ประวัติจังหวัดกำแพงเพชร กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่งศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวานแหล่งน้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลกเมืองมรด...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด แพร่

ประวัติ จังหวัด แพร่

ม่อฮ่อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม ประวัติจังหวัดแพร่ เมืองแพร่มีอายุมากกว่...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด ลำพูน

ประวัติ จังหวัด ลำพูน

ประวัติ จังหวัด ลำพูน Lamphun Province พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย ลำพูน...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด น่าน

ประวัติ จังหวัด น่าน

ประวัติจังหวัดน่าน แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง จังห...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด พะเยา

ประวัติ จังหวัด พะเยา

ประวัติจังหวัดพะเยา กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม จังหวั...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด ลำปาง

ประวัติ จังหวัด ลำปาง

// // ประวัติจังหวัดเมืองลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึ...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด พิษณุโลก

ประวัติ จังหวัด พิษณุโลก

ประวัติจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหล...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด สุโขทัย

ประวัติ จังหวัด สุโขทัย

// // ประวัติเมืองสุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้า...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด ตาก

ประวัติ จังหวัด ตาก

// // ประวัติจังหวัดตาก ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม จั...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด อุตรดิตถ์

ประวัติ จังหวัด อุตรดิตถ์

ประวัติ จังหวัด อุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ เ...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประวัติ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

" หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง " จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของ...

อ่านต่อ
ประวัติ จังหวัดเชียงราย

ประวัติ จังหวัดเชียงราย

ประวัติ จังหวัดเชียงราย เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอก...

อ่านต่อ


Tags : ประวัติจังหวัด ที่เที่ยว ลำพูน

view