สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาคกลาง Central

ภาคกลาง Central

รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง Central Thailand
เว็บ คน ชอบ เที่ยว ขออาสาพาท่านไปสัมผัสกับความงดงามของ แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าประทับใจใน จังหวัดของภาคกลาง ได้รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม รวมถึง การเดินทาง ภาคกลางเป็นดินแดนที่ราบลุ่มซึ่งมากมายด้วยท้องนาและเรือนสวน พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย มีโบราณสถานมากมาย เป็นภาคที่เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยไปเช้าเย็นกลับได้หากเราอยู่กรุงเทพฯ หรือยิ่งถ้าหากเรามีเวลา สักหนึ่งคืนก็สามารถขับรถไปเที่ยวได้หลายจังหวัด และในภาคกลางก็มีสถานที่ท่องที่น่าสนใจหลายแห่งอย่างเช่น ในจังหวัด อยุธยาก็มีเมืองเก่าและวัดสวยๆ ไปอีกไม่ไกลนักก็จังหวัดลพบุรี หรือสระบุรีก็น่าเที่ยวอย่างทุ่งทานตะวัน ถ้าไปทางจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ก็มีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจ ถ้าพอมีเวลาก็เลยไปราชบุรีเพชรบุรี ก็ลองเลือกดูครับด้านล่างมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลางให้ท่านตัดสินใจก่อนจะเดินทางครับ


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร

ที่เที่ยว กำแพงเพชร

ที่เที่ยว ชัยนาท

ที่เที่ยว นครนายก

ที่เที่ยว นครปฐม

ที่เที่ยว นครสวรรค์

ที่เที่ยว นนทบุรี

ที่เที่ยว ปทุมธานี

ที่เที่ยว พระนครศรีอยุธยา

ที่เที่ยว พิจิตร

ที่เที่ยว พิษณุโลก

ที่เที่ยว เพชรบูรณ์

ที่เที่ยว ลพบุรี

ที่เที่ยว สมุทรปราการ

ที่เที่ยว สมุทรสงคราม

ที่เที่ยว สมุทรสาคร

ที่เที่ยว สิงห์บุรี

ที่เที่ยว สุโขทัย

ที่เที่ยว สุพรรณบุรี

ที่เที่ยว สระบุรี

ที่เที่ยว อ่างทอง

ที่เที่ยว อุทัยธานี

ที่เที่ยว ราชบุรี

ที่เที่ยว เพชรบุรี


ภาคกลาง: เป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศเพราะมีลำน้ำสำคัญไหลผ่านภาคนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งพื้นที่เป็นที่ราบ เมื่อมีน้ำจึงทำการเกษตรกรรมได้ดีตอนบนเป็นพื้นที่ราบซึ่งมีลักษณะเป็นลุ่มแอ่งน้อย ๆ ตั้งอยู่ในระหว่างย่านภูเขาทางเหนือ มีทิวเขาถนนธงชัยอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และทิวเขาเพชรบูรณ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ตอนกลางระหว่างทิวเขาทั้งสองเป็นที่ลุ่ม มีระดับสูงประมาณ 3 - 4 เมตร จากระดับน้ำทะเล

แต่ทางตอนใต้บริเวณ จังหวัดชัยนาท เป็นที่ค่อนข้างดอน มีความสูงประมาณ 18 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งมีความลาดจาก จังหวัดชัยนาทลงไปทางใต้ ลงสู่ทะเลที่อ่าวไทยพื้นที่ต่ำสุดอยู่ตอนกลาง ซึ่งเป็นรางของลำน้ำ พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จะมีความลาดลงมาน้อย ๆ จากแนวทิวเขา มีระดับสูง 18 เมตร ที่ชัยนาท 4 เมตรที่อยุธยา และ 1.8 เมตรที่กรุงเทพ ฯ ที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก เป็นที่ราบแคบ ๆ ในภาคกลาง คั่นอยู่ระหว่างที่ราบใหญ่ภาคกลาง กับที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบแคบ ๆ และยาวอยู่ระหว่างหุบเขาของทิวเขาเพชรบูรณ์ กับทิวเขาเลย

นอกจากนั้นพื้นที่ในภาคกลางได้รับการพัฒนาในด้านการชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง จึงทำให้เกษตรกรสามารถทำนาและปลูกพืชได้ เกือบตลอดปี ประชากรในภูมิภาคนี้มีความคุ้นเคยกับการเกษตรเพื่อการค้า นอกจากปลูกข้าวแล้วมีการปลูกพืชผลไม้ได้หลายอย่างการเพาะปลูกทำอย่างทันสมัยและได้คุณภาพ นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้แหล่งตลาดที่บริโภคคือกรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็ทำได้สะดวก จึงทำให้ภาคนี้มีความได้เปรียบในทุก ๆ ด้าน

ภาษา และ การแต่งกาย

ประชากรพูดภาษาไทย สำเนียงภาคกลางบางท้องถิ่นอาจเพี้ยนไปจากสำเนียงไทยภาคกลางที่กรุงเทพฯ เล็กน้อย

การแต่งกาย แต่ดั้งเดิมหญิงนุ่งผ้าโจงกระเบน ภายหลังเปลี่ยนมานุ่งผ้าซิ่นยาวถึงข้อเท้า สวมเสื้อแขนสามส่วนเอวปล่อย ส่วนชายนุ่งกางเกงครึ่งน่อง สวมเสื้อคอกลม อย่างไรก็ตามการแต่งกายในภาคกลางได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสมัยนิยม ปัจจุบันมีชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เมื่อมีงานพิธีหรือในโอกาสพิเศษ

อาชีพ

อาชีพในภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูก คือการทำนา แต่จะมีอาชีพอย่างอื่นอีกมาก เช่น การทำไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง การทำสวนผัก สวนผลไม้ เช่น สวนส้ม ส้มโอ มะขามหวาน มะม่วง การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงสุกร วัวเนื้อ วัวนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการอุตสาหกรรมต่าง ๆ การค้า งานบริการ ล้วนแต่เป็นอาชีพสำคัญ

กรุงเทพมหานครเป็นนครที่ใหญ่โตมีประชากรมาก รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างไว้ และขณะเดียวกันก็รวมเอาปัญหาสารพัดอย่างไว้ด้วย เช่น ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด การจราจรติดขัด มลพิษทั้งอากาศและน้ำ ภาคกลางจึงเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจทุกด้าน ดังนั้นประชากรในเขตนี้โดยเฉลี่ยจึงมีความเป็นอยู่ดีกว่าประชากรในเขตอื่น

ขณะที่ประทศเริ่มมีผลิตผลทางอุตสาหกรรมมากขึ้น การขยายตัวได้เริ่มจากภาคนี้และทำให้ในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของผลิตผลทาง อุตสาหกรรมมีมากกว่ามูลค่าการส่งออกของผลิตผลทางด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราส่งสินค้าทางการเกษตรน้อยลง แต่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบมูลค่าระหว่างสองกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่อง จากภาคกลางเป็นแหล่งอาชีพที่สำคัญจึงพบว่าประชากรในภูมิภาคอื่นได้อพยพมาหา งานในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงนอกจากประชากรในประเทศเราแล้วยังมีคนต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า ลาว บังกลาเทศได้พยายามแอบมาหางานทำในภูมิภาคนี้ ภาคกลางนั้นด้วยความที่เป็นภาคที่มีแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่

มีประชากรหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ จึงก่อให้เกิดงานศิลป์ผสมผสานที่งดงาม ตามวัดวาอารามต่างๆ เป็นมรดกของประเทศสืบทอดมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน และบางแห่งทรงคุณค่าจนได้รับการ ยกย่องให้เป็นมรดกของโลกที่ต้องรักษาไว้ชื่นชมร่วมกันตราบนานเท่านาน อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีและการละเล่นต่างๆ ซึ่งยังคงมีให้ชมได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดในภาคกลาง เช่น ระบำชาวไร่ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย เพลงอธิษฐาน เพลงเหย่ย เพลงแม่ศรี เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงลำตัด เพลงปรบไก่ เพลงอีแซว กลองยาว และลิเก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงในราชสำนักที่ภายหลังได้นำออกเผยแพร่ทั่วไป เช่น โขน ละคร หนังใหญ่ หุ่นกระบอก และดนตรีไทยแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง


Tags : ที่เที่ยวแบ่งตามภาค

view