สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาคเหนือ Northern

ภาคเหนือ Northern

    สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ Northern Thailand


คนชอบเที่ยว ดอทคอม ขอแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว  และข้อมูลการเดินทาง พร้อมรายชื่อ สถานที่ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ครอบคลุมทุกจังหวัด ภาคเหนือๆเป็นดินแดนที่ร่ำรวยด้วยภูมิประเทศงดงาม รายล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า งดงามด้วยประเพณีวัฒนธรรม และอบอุ่นด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายเปี่ยมน้ำใจ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือ คนชอบเที่ยว ดอทคอมได้รวบรวมข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวทุกจังหวัดมาไว้ที่นี่แล้ว เพียงคุณคลิกที่ชื่อจังหวัดซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ก็จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก สถานที่ที่น่าสนใจ อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมที่น่าสนใจ งานเทศกาลและประเพณีที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว เราจึงแยกเป็นจังหวัดต่างๆให้ท่านได้เลือกตามรายชื่อด้านล่างครับ


 ที่เที่ยว กำแพงเพชร

ที่เที่ยว พะเยา

ที่เที่ยว เชียงใหม่

ที่เที่ยว แม่ฮ่องสอน

ที่เที่ยว อุตรดิตถ์

ที่เที่ยว ลำปาง

ที่เที่ยว แพร่

ที่เที่ยว น่าน

ที่เที่ยว พิษณุโลก

ที่เที่ยว สุโขทัย

ที่เที่ยว พิจิตร

ที่เที่ยว ตาก

ที่เที่ยว ลำพูน

ที่เที่ยว เชียงราย

ที่เที่ยว เชียงใหม่


ภาคเหนือเต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือสุด เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน โดยมีจุดสูงสุดของภาค (และของประเทศ) อยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนเหนือของภาคนั้นจะมีภาษาไทยที่มีสำเนียงเป็นของตนเองเรียกว่า คำเมือง

ภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนามาก่อน (สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตากเคยเป็นบางส่วน) และมีภาษาถิ่นเป็นคำเมือง ส่วนจังหวัดที่เหลืออาจเรียกว่า ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ อันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญ และมี สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อยู่กระจัดกระจายกัน 

ภาคเหนือ:  เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ทิศเหนือ ติดกับชายแดนพม่าและลาว ทิศตะวันออก ติดชายแดนลาวและภาคอีสาน ทิศตะวันตก ติดประเทศพม่า ทิศใต้ติด กับภาคกลางภูมิประเทศ ของภาคเหนือ เต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือสุด เช่น

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน โดยมีจุดสูงสุดของภาค และ ของประเทศอยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนเหนือของภาค นั้นจะมีภาษาไทยที่มีสำเนียงเป็นของตนเอง เรียกว่า คำเมืองลักษณะนิสัยของชาวเหนือสังเกตได้จากภาษาพูด ซึ่งเป็นภาษาไทยท้องถิ่นที่มีความไพเราะอ่อนหวาน

แสดงถึงความ สุภาพอ่อนโยนในจิตใจ ความโอบอ้อมอารี และความเป็นมิตรแต่ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยสำเนียงของภาคกลางได้ งานหัตถกรรมมากมายที่สร้างสรรค์เป็นข้าวของเครื่องใช้ และของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม จนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศ

เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกความ เป็นชาวไทยภาคเหนือได้เป็นอย่างดี บริเวณที่อยู่ในภาคเหนือประกอบด้วยด้วยกัน 9 จังหวัด ดังนี้ คือ เชียงราย เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน พะเยา  แพร่ น่าน  ลำปาง  ลำพูน อุตรดิตถ์

การแต่งกาย: ของประชากรพื้นเมืองในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมีเชิงคลุมถึงข้อเท้า สวมเสื้อรัดรูป เกล้าผมแซมดอกไม้นิยมกางร่มกันแดด ส่วนชายนิยมสวมเสื้อ นุ่งกางเกงผ้าม่อฮ่อม

อย่างไรก็ตามการแต่งกายในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม การแต่งกายแบบดั้งเดิมจะมีให้เห็นในบางโอกาสหรือบางท้องถิ่นที่ห่างไกลตัว เมือง และจะพบเฉพาะผู้ที่สูงวัยเป็นส่วนใหญ่

อาชีพส่วนใหญ่: อาชีพที่สำคัญในภาคเหนือคือการเพาะปลูก ได้แก่ ปลูกข้าวเป็นหลัก เนื่องจากภูมิภาคนี้มีภูเขาสูง จะมีความชื้นและน้ำไหลจากภูเขาลงสู่ที่ราบ เกือบ ตลอดปี จึงมีการทำการชลประทานขนาดเล็กๆ ตามเชิงเขา

โดยการทำฝายปิดกั้นน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง พืชที่ปลูก กันมากได้แก่ถั่วเหลือง หอม กระเทียมผักต่างๆเป็นการเพิ่มรายได้นอกเหนือไปจากการปลูกข้าวอย่างไรก็ตามปัจจุบันป่าไม้บน ภูเขาที่ช่วย รักษาความชุ่มชื้นในฤดูแล้งถูกทำลายลงไปมากจนเกิดลักษณะภูเขาโล้น ๆ ทำให้น้ำที่ไหลมาจากภูเขาเหือดแห้งไปพร้อม ๆ กับฤดูแล้ง

ถ้าไม่ช่วยกันรักษาและปลูกป่าบนภูเขาต่อไปในภาคนี้จะไม่มีน้ำในฤดูแล้งและ น้ำจะท่วมอย่างรุนแรงในฤดูฝนนอกจากการปลูกพืชประเภทปีต่อปี แล้ว ในภาคนี้มีการทำสวนผลไม้ เช่น สวนลำไย ลิ้นจี่ ส้ม และได้เริ่มทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ล แพร์ ท้อ ( พีช ) เป็นต้น 

ภาคเหนือมีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรม เช่น การทำเครื่องเขิน แกะสลัก ดินเผาเคลือบ เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก เครื่องเงิน ทำร่ม ทอผ้าไหม


สถานที่ท่องเที่ยว: นอกจากนั้นในภาคเหนือยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นที่ดึงดูดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไปเที่ยวกัน เมื่อพิจารณาถึงความสมบูรณ์ด้านทรัพยากร และการผลิตในด้านต่าง ๆ ของภาคนี้แล้ว เศรษฐกิจในภาคนี้ค่อนข้างก้าวหน้า

แต่อย่างไรก็ตามภูมิภาคนี้กำลังประสบปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะการที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างหนักจะส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำในภายหน้า เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมทำให้ประชากรส่วนใหญ่ยังค่อนข้าง ยากจน การแก้ไขราคาผลิตผลการเกษตรของภาคนี้ควรจะได้สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับ การเกษตรให้มากขึ้น

ทั้งนี้เพราะผลิตผลทางการเกษตรกรรมเสียหายเร็วเป็นเหตุให้ราคาไม่ค่อยคงที่ เมื่อมีอุตสาหกรรมรองรับจะทำให้ราคามั่นคงขึ้น แต่เดิมคนไทยแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ กระจัดกระจายอยู่ในแหลมอินโดจีน ชาวไทยที่อยู่ทางภาคเหนือจะตั้งบ้านเรือนอยู่พื้นที่ราบระหว่างเขา เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คนไทยที่อยู่ทางเหนือมีการสร้างบ้านแปงเมือง มีกษัตริย์ปกครองสืบมา ที่ปรากฏชัดเจนคือ อาณาจักรน่านเจ้าอยู่บริเวณแคว้นยูนนานของจีน อาณาจักรนี้ถูกจีนตีแตกเมื่อ พ.ศ. 1796 หลังจากนั้นอาณาจักรเชียงแสน

ซึ่งเริ่มตั้งเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 ก็เริ่มขยายเป็นอาณาจักรขึ้นแทน ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ 18 คนไทยกลุ่มใหญ่ที่สุด ก็รวมตัวกันตั้งบ้านเมืองแยกเป็น 3 อาณาจักรชัดเจน คือ อาณาจักรเชียงแสนอยู่ทางภาคเหนือ อาณาจักรสุโขทัยอยู่ภาคกลางและภาคใต้ อาณาจักรล้านช้างคือดินแดนฝั่งตะวันออกแม่น้ำโขง ปัจจุบันคือประเทศลาวและภาคอีสานของไทย


ภาคเหนือในอดีต: แบ่งออกเป็น 2 อาณาจักร กับ 1 แคว้น คือ อาณาจักรโยนก เป็นอาณาจักรที่เกิดก่อนอาณาจักรล้านนา ช่วงเวลาที่ก่อตั้งอาณาจักรไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มาสิ้นสุด ในพุทธศตวรรษที่ 17 โดยมีพระเจ้าสิงหนวัติเป็นผู้ก่อตั้ง มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองเชียงแสน (อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) มีกษัตริย์สืบต่อมาหลายพระองค์ และได้เสียเอกราชให้ขอม ในสมัยพระเจ้าพังคราช

ต่อมาพระเจ้า พรหมกอบกู้เอกสารคืนมาได้ และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่บริเวณที่แม่น้ำฝางและแม่น้ำกกบรรจบกัน เรียกว่า เมืองไชยปราการ และประทับอยู่จนสิ้นพระชนน์ อาณาจักรโยนกจึงเสื่อมและสิ้นลง อาณาจักรล้านนา หรือ ลานนา พระเจ้าเม็งราย โอรสของพระเจ้าลาวเม็ง กษัตริย์เมืองหิรัญนครเงินยางเป็นผู้ก่อตั้ง

พ่อขุนเม็งราย ประสูติ พ.ศ.1782 ทิวงคต เมื่อ พ.ศ. 1860 ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นเมืองแรก เมื่อ พ.ศ. 1805 ทรงรวบรวมอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทย เมื่อทรงครองราชย์ ในปี พ.ศ. 1802 ได้รวมหัวเมืองใกล้เคียงไว้ด้วยกัน ยกเว้นเมืองพะเยา ซึ่งพญางำเมืองครองอยู่ และดินแดนของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โดยกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ ได้ทรงกระทำสัตยปฏิญาณว่าจะเป็นมิตรไมตรีต่อกัน ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมืองฝาง และยึดครองแคว้นหริภุญชัย เมืองลำปาง และได้สร้างเมืองเวียงกุมกาม (อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) จากนั้นจึงทรงสร้างเมืองใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการปกครองแคว้นล้านนาที่ทรงรวบรวมมา ได้บริเวณริมแม่น้ำปิงไปจนถึงดอยสุเทพ ซึ่งเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ และขนานนามว่า นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 1839 ก่อนกรุงศรีอยุธยา 54 ปี  

แล้วประทับอยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ส่วนแคว้นหริภุญชัย หรือลำพูน อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง ทางด้านตะวันตกของเทือกเขาผีปันน้ำเป็นกลุ่มบ้านเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง มีเมืองหริภุญไชย(จังหวัดลำพูนในปัจจุบัน)เป็นศูนย์กลางแคว้น กับที่ราบลุ่มแม่น้ำวังมีเมืองเขลางค์นคร(จังหวัดลำปาง)เป็นส่วนหนึ่งของแคว้น

ในฐานะเป็นเมืองลูกลองลงมาจากเมืองหริภุญไชย นอกจากนั้นยังพบหลักฐานของเมืองโบราณที่ปรากฏอยู่รอบๆแคว้นหริภุญไชยอิกหลายแห่ง เช่น เวียงมโน (อยู่ในเขตตำบล หนองตองอำเภอหางดง) เวียงท่ากาน (อยู่ไนเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง) เวียงเถาะ (บ้านสองแคว อำเภอจอมทอง)

และพบโบราณวัตถุแบหริภุญไชย อีกหลายแห่ง ในแถบที่ราบเชิงดอยสุเทพ ที่ถ้ำฤาษี วัดดอยคำ บริเวณกลางป่าเขตตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม และที่เวียงกุมกาม เขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า แคว้นหริภุญไชยเป็นแคว้นที่ใหญ่และมีความเจริญในยุคนั้น

Tags : ที่เที่ยวแบ่งตามภาค

view